Koncentracja na oddechu z większą samodzielnością. Pogłębiamy doświadczenie stabilności.