Wydłużamy czas przebywania w stabilności oraz

otwartości.