Pogłębiamy swoje doświadczanie ciszy. Używamy oddechu, korzystając z metafory oceanu.