Wstępne kroki praktyki robimy z większą samodzielnością. Łączymy aspekty stabilności, otwartości i ciszy.