Poprzez łączenie aspektów stabilności, otwartości i ciszy odkrywamy stan czystej samoświadomości.