Pogłębiamy stan samoświadomości i otwarte monitorowanie myśli. Odkrywamy aspekt czułości.