Rozpoczynamy praktykę koncentracji. Odkrywamy bezinwazyjną obserwację wdechu i wydechu.