Tylko wskazówki, naprowadzające na przebywanie w znanych już elementach praktyki.