Po cyklu relaksacji i koncentracji dodajemy rozwijanie życzliwości do siebie samego/samej.