Rozwijamy życzliwość wobec siebie i świata. Generujemy pozytywny stosunek do siebie.